torsdag 5 juli 2012

Resultat dag 1 :-)) Vi är 9 :-)))

8 st fisk nu, Lite trögare nu :-/

Nu e vi uppe i minst 7 st fiskar :-) inte alla gk :-/

Öring ca 50 cm :-)

Fisk öring gräns puck

Öring 55 a vi e med i tävlingen :-)))

Allt ute :-)

Starten :-)