lördag 18 september 2010


OGOPOGO åker ned till Vänern för att testa lyckan på Kållandsöträffen 24 - 26 Sept.


Jag o Martin har med oss en fin förstärkning i form av den forne klubbmästaren Jonas (Pappa G), som nu lyckligtvis för oss, i allra högsta grad återfått självförtroendet efter sitt fina båtrekord på öring härförleden ! Går bra att kolla resultaten dag för dag på www.kallandsotraffen.se + att Jonas lär väl blogga .http://teampappag.blogspot.com/.


När ni är färdigfiskade på Storsjön i år, kom ihåg att skicka fiskejournalerna till mig. Adressen finns under fliken fiskejournal Storsjön på hemsidan. Och om du nu, efter att ha jobbat med ifyllande denna säsong, har synpunkter på utformningen mm, så är dessa varmt välkomna ! Gärna i form av en diskussion i gästboken.


Mae råkes

Charlie